For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Profile Pic

1 đ

***PALLET*** ***NH***Ự***A*** ***TRUNG*** ***PH***Ạ***M*** ***GI***Á ***R***Ẻ ***LH*** ***0798621559***

  • ***PALLET*** ***NH***Ự***A*** ***TRUNG*** ***PH***Ạ***M*** ***GI***Á ***R***Ẻ ***LH*** ***0798621559***
  • ***PALLET*** ***NH***Ự***A*** ***TRUNG*** ***PH***Ạ***M*** ***GI***Á ***R***Ẻ ***LH*** ***0798621559***
  • ***PALLET*** ***NH***Ự***A*** ***TRUNG*** ***PH***Ạ***M*** ***GI***Á ***R***Ẻ ***LH*** ***0798621559***
  • ***PALLET*** ***NH***Ự***A*** ***TRUNG*** ***PH***Ạ***M*** ***GI***Á ***R***Ẻ ***LH*** ***0798621559***
Description
Price : 1 đ
Type : Bán
Date : 8 October, 2019
Location : tổ 4 , ấp thanh bình, xã lộc an ,huyện long thành ,tỉnh đồng nai

***C***Ô***NG*** ***TY*** ***TNHH*** ***TRUNG*** ***PH***Ạ***M*** – ***T***Ổ***NG*** ĐẠ***I*** ***L***Ý ***C***Ủ***A*** ***NPC*** ***VINA*** ***L***à ***m***ộ***t*** ***trong*** ***nh***ữ***ng*** ***c***ô***ng*** ***ty*** ***h***à***ng*** đầ***u*** ***v***ề ***l***ĩ***nh*** ***v***ự***c*** ***kinh*** ***doanh*** ***pallet*** ***nh***ự***a***, ***v***ớ***i*** ***ph***ươ***ng*** ***ch***â***m*** : ***LU***Ô***N*** ***T***Â***M*** – ***T***Ầ***M*** – ***T***Í***N*** ***V***Ớ***I*** ***QU***Ý ***KH***Á***CH***, ***C***ô***ng*** ***Ty*** ***Trung*** ***Ph***ạ***m*** ***ch***ú***ng*** ***t***ô***i*** ***lu***ô***n*** ***n***ỗ ***l***ự***c*** ***c***ố ***g***ắ***ng*** ***kh***ô***ng*** ***ng***ừ***ng*** ***mang*** đế***n*** ***nh***ữ***ng*** ***gi***á ***tr***ị ***tuy***ệ***t*** ***v***ờ***i*** ***khi*** ***qu***ý ***kh***á***ch*** ***s***ử ***d***ụ***ng*** ***s***ả***n*** ***ph***ẩ***m*** ***c***ủ***a*** ***ch***ú***ng*** ***t***ô***i*** . Đặ***c*** ***bi***ệ***t*** ***cung*** ***c***ấ***p*** : -***Pallet*** ***nh***ự***a*** ***ch***ấ***t*** ***l***ượ***ng*** ***v***ớ***i*** ***s***ố ***l***ượ***ng*** ***l***ớ***n*** -Đồ***ng*** ***b***ộ ***v***ề ***k***í***ch*** ***th***ướ***c*** ,***m***à***u*** ***s***ắ***c***-***C***ó ***xu***ấ***t*** ***s***ứ ***r***õ ***rang***-***Ch***ấ***t*** ***l***ượ***ng*** ***cao*** , ***b***ề***n*** ***ch***ắ***c*** , ***gi***á ***c***ả ***c***ạ***nh*** ***tranh*** -Đ***a*** ***d***ạ***ng*** ***v***ề ***m***ẫ***u*** ***m***ã ***v***à ***s***ố ***l***ượ***ng******Pallet*** ***nh***ự***a*** ***760x760x130mm******Pallet*** ***nh***ự***a*** ***1200x1000x150mm******Pallet*** ***nh***ự***a*** ***1000x1000x120mm******Pallet*** ***nh***ự***a*** ***1100x1100x150mm******Pallet*** ***nh***ự***a*** ***1100x1100x120mm******Pallet*** ***nh***ự***a*** ***1300x1100x120mm******Pallet*** ***nh***ự***a*** ***1200x1000x120mm***…………………………………***vv***………..-***Pallet*** ***nh***ự***a*** ***m***ớ***i*** ***100***%-***Pallet*** ***nh***ự***a*** đã ***qua*** ***s***ử ***d***ụ***ng*** ***c***ò***n*** ***m***ớ***i*** ***80***-***90***%-***Cung*** ***c***ấ***p*** ***khay*** ***nh***ự***a***, ***s***ó***ng*** ***nh***ự***a***, ***khay*** ***nh***ự***a***&***nbsp***; – ***Cho*** ***thu***ê ***pallet*** ***nh***ự***a*** ***gi***á ***r***ẻ- ***Cung*** ***c***ấ***p*** ***d***â***y*** đ***ai*** , ***m***à***ng*** ***PE*** ***ch***ấ***t*** ***l***ượ***ng*** ***t***ố***t*** &***nbsp***; &***nbsp***; &***nbsp***;***H***ã***y*** đế***n*** ***v***ớ***i*** ***c***ô***ng*** ***ty*** ***Trung*** ***Ph***ạ***m*** – ***cung*** ***c***ấ***p*** ***c***á***c*** ***lo***ạ***i*** ***m***ặ***t*** ***h***à***ng*** đả***m*** ***b***ả***o*** ***ch***ấ***t*** ***l***ượ***ng***, ***n***ó***i*** ***kh***ô***ng*** ***v***ớ***i*** ***h***à***ng*** ***k***é***m*** ***ch***ấ***t*** ***l***ượ***ng*** , ***uy*** ***t***í***n*** ***h***à***ng*** đầ***u*** , ***gi***á ***c***ả ***c***ạ***nh*** ***tranh*** ***h***ợ***p*** ***l***ý&***nbsp***; &***nbsp***; &***nbsp***; &***nbsp***;***C***Ô***NG*** ***TY*** ***TNHH*** ***MTV*** ***TMDV*** ***TRUNG*** ***PH***Ạ***M***&***nbsp***; ***Hotline*** : ***0798621559*** (***zalo***) – ***Li***ê***n***&***nbsp***; &***nbsp***; &***nbsp***;***Website*** : ***http***://***congtytrungpham***.***com***/&***nbsp***; &***nbsp***; &***nbsp***; &***nbsp***; &***nbsp***; &***nbsp***; &***nbsp***; &***nbsp***; &***nbsp***; &***nbsp***; &***nbsp***; &***nbsp***; &***nbsp***; &***nbsp***;***http***://***pallettrungpham***.***com***/&***nbsp***; &***nbsp***; &***nbsp***; &***nbsp***; &***nbsp***; ***Email***: ***kinhdoanh5***@***pallettrungpham***.***com***&***nbsp***; &***nbsp***; &***nbsp***; &***nbsp***; &***nbsp***; &***nbsp***; Đị***a*** ***ch***ỉ : ***t***ổ ***4*** , ấ***p*** ***Thanh*** ***B***ì***nh*** , ***x***ã ***L***ộ***c*** ***An*** , ***huy***ệ***n*** ***Long*** ***Th***à***nh*** , ***t***ỉ***nh*** Đồ***ng*** ***Nai*** ***Pallet*** ***nh***ự***a*** ***m***ớ***i***, ***pallet*** ***nh***ự***a*** đã ***qua*** ***s***ử ***d***ụ***ng*** ***c***ò***n*** ***m***ớ***i*** ***80***-***90***%, ***pallet*** ***nh***ự***a***, ***cho*** ***thu***ê ***pallet*** ***nh***ự***a***, ***s***ó***ng*** ***nh***ự***a***, ***khay*** ***nh***ự***a*** , ***d***â***y*** đ***ai***, ***m***à***ng*** ***PE*** , ***r***ỗ ***nh***ự***a*** …

Đề cập đến chotroilaocai.com để giao dịch được an toàn hơn.

 *Your phone number will be show to post author
Có thể bạn quan tâm
Top